Powrót do strony głównej

Jesteś tutaj: EKO / Ekologia / Co to jest rolnictwo ekologiczne i czym różni się od konwencjonalnego?


2009-09-29
czytany: 645 razy
Co to jest rolnictwo ekologiczne i czym różni się od konwencjonalnego?
Aby usystematyzować informacje o eko żywności/ eko produktach trzeba zacząć od samego początku. Pierwsze było rolnictwo ekologiczne :)


Rolnictwo ekologiczne jest specyficzną formą gospodarowania i produkcji żywności. Żywność wytwarzana jest metodami naturalnymi w czystym i bezpiecznym środowisku, bez nawozów sztucznych i syntetycznych środków ochrony roślin, antybiotyków, hormonów wzrostu i genetycznie modyfikowanych organizmów.

Dzięki wykluczeniu pestycydów i nawozów sztucznych nie powoduje zanieczyszczenia gleby i wód gruntowych, ogranicza wypłukiwanie składników pokarmowych z gleby, sprzyja różnorodności biologicznej, wymaga niewielkich nakładów energii i wytwarza żywność wysokiej jakości.
 
Zadaniem rolnictwa ekologicznego jest nie tylko produkcja żywności o wysokich parametrach jakościowych w zrównoważonym środowisku przyrodniczym, ale także ochrona i dbałość o jakość całego środowiska naturalnego, w którym rolnictwo funkcjonuje oraz zapewnienie dobrostanu zwierząt.
 
Dzięki stosowaniu rolnictwa ekologicznego osiąga się następujące cele:
  • ochrona środowiska produkcji rolniczej tj. gleby, wody, krajobrazu,
  • wysoką jakość biologiczna płodów rolnych nawiązująca do właściwości produktów powstających naturalnie w przyrodzie, bez ingerencji człowieka.
Wyróżnikiem gospodarstw ekologicznych jest też ich położenie w nieskażonym środowisku, dbałość o stan środowiska i różnorodność biologiczną m.in. poprzez utrzymywanie i wprowadzanie zadrzewień i zakrzewień śródpolnych, bogactwa gatunkowego roślin miedz, łąk i pastwisk, ochrona strumieni i oczek wodnych itd.
W produkcji ekologicznej nie wolno stosować syntetycznych środków ochrony roślin i nawozów sztucznych, zapraw nasiennych, sztucznych koncentratów, organizmów genetycznie modyfikowanych, pasz przemysłowych, promieni jonizujących.
 
Każdy medal ma jednak zawsze dwie strony, dlatego rolnictwo ekologiczne nie jest pozbawione wad. Jest to metoda bardziej pracochłonna, dlatego też produkowana przez takie gospodarstwa żywność jest droższa. Ponadto metody rolnictwa ekologicznego sprawdzają się małych powierzchniach – od kilku do kilkunastu hektarów; na większych obszarach staje się to po prostu nieopłacalne.